[bukan] maksudku…


Bukan maksudku…

Bukan maksudku tidak menyukai mu…

Bukan maksudku tidak ada wanita yang menarik…

Bukan maksudku tidak mengikuti perkembangan zaman…

Bukan maksudku tidak gaul…

Tapi…

Maksudku ingin memuliakanmu…

Maksudku ingin menjaga kehormatanmu…

Maksudku ingin mengikuti sunah Rasul…

Maksudku  ingin memilikimu secara halal…

Sadarlah akan maksudku…

Medan,1:41pm